HOẠT ĐỘNG TRƯNG BÀY SÁCH

HOẠT ĐỘNG TRƯNG BÀY SÁCH

THÁNG 11 NĂM 2020

  Nhằm đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường. Thư viện Trường tiểu học số 2 Mường Mươn tổ chức buổi trưng bày triển lãm sách mới bổ sung năm học 2020- 2021.

  Mục đích của buổi trưng bày sách nhằm khuyến khích và khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho giáo viên và học sinh trong toàn trường. Góp phần nâng cao kiến thức, phát triển tư duy, phát huy tính sáng tạo, trí tưởng tượng, giáo dục nhân cách cho học sinh. Đồng thời nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền sách của thư viện theo đúng kế hoạch đề ra.

          (Hoạt động trưng bày sách trong thư viện trường học)

Nội dung buổi trưng bày sách bao gồm 550 cuốn sách, bài báo về giáo dục an toàn giao thông, các cuốn sách tham khảo của ba môn học; Ngữ văn, Ngoại ngữ, toán của khối lớp 1,2,3,4,5
       Đợt trưng bày và giới thiệu sách đã thu hút đông đảo các em học sinh và giáo viên tham gia. Qua việc tổ chức giới thiệu, trưng bày sách tại trường đã góp phần giúp cho các em có thêm nhiều kiến thức hay, bổ ích và tiếp cận tới những chân trời tri thức mới. Tôn vinh giá trị của sách và thực hiện việc phát triển văn hóa trong lĩnh vực thư viện với mục tiêu "Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội nhằm góp phần xây dựng có hiệu quả thế hệ đọc tương lai".
        Một vài hình ảnh tại buổi trưng bày, giới thiệu sách.

  (Hoạt động trưng bày sách lớp 4A2)

            (Hoạt  động trưng bày sách và đọc sách lớp 3a2)

(Hoạt  động trưng bày sách lớp 3a1)

(Hoạt  động trưng bày sách lớp 2a1)

 (Hoạt  động trưng bày sách lớp 3a2)

     (Hoạt  động trưng bày sách lớp 5a2)


     (Hoạt  động trưng bày sách lớp 5a1)

            Qua buổi tổ chức giới thiệu, trưng bày sách tại trường đã góp phần tuyên truyền, giáo dục và vận động cán bộ, giáo viên và các em học sinh tích cực tham gia phong trào đọc, học và làm theo sách, giúp các em có thêm nhiều kiến thức hay, bổ ích và tiếp cận tới những chân trời tri thức mới. Tôn vinh giá trị của sách và thực hiện việc phát triển văn hóa trong lĩnh vực thư viện với mục tiêu "Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội nhằm góp phần xây dựng có hiệu quả thế hệ đọc tương lai".

                                                                  

Bài viết liên quan