Hưởng ứng "Ngày gia đình Việt Nam"

TUYÊN TRUYỀN
HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6/2018
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 MƯỜNG MƯƠN 
           Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình, không khí vui vẻ khiến mọi thành viên đều cảm thấy hạnh phúc.
          Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế -  xã hội của đất nước.          
1. Lịch sử ngày Gia đình Việt Nam

   Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác Hồ khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”.
    Theo lời Bác ngày 28/6/2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
     Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. 
Quyết định nêu rõ: Lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
 
me
Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người.
2. Ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam
     Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. 
     Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.
     Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
     Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
      Đây cũng là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có bố mẹ, cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc.
3. Ngày Gia đình Việt Nam 2018
        
 
                                          Ảnh: Gia đình Việt Nam, bữa cơm ấm áp yêu thương
Thực hiện theo Công văn Số 223/PGDĐT-CMMN, Ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Mường Chà về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày gia đình Việt Nam, Ngày 28 tháng 6 năm 2018. Trường Tiểu học số 2 Mường Mươn nghiêm túc triển khai và hưởng ứng.
      Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018, nhà trường đã tiếp tục tuyên truyền chủ đề     “ Gia đình: Nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình” và “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”,  phát động “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” tới tập thể cán bộ , giáo viên,  nhân viên trong nhà trường  vào Ngày Gia đình Việt Nam trong khung giờ từ 17h-19h (Thứ năm - 28.6.2018) với ý nghĩa trân trọng những giây phút sum họp của mọi gia đình Việt Nam bên bữa cơm gia đình hạnh phúc, đầm ấm.
    Dưới đây là một số hình ảnh đại diện của một số gia đình trường tiểu học số 2 Mường Mươn.
   

 

Đầm ấm bên những người thân yêu ( Gia đình chị Trần Thị Bích Phượng)
 

 Ngoài công việc nhà trường mỗi người trong gia đình biết chia sẻ công việc nhà, cùng vun đắp hạnh phúc.( Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa)

  Mặc dù công việc bận rộn nhưng mọi người trong gia đình vẫn dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. ( Gia đình chị Trần Thị Hồng)
Tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6, mỗi người hãy tổ chức sum họp gia đình, tổ chức liên hoan gặp mặt các thành viên trong gia đình nhằm ôn lại truyền thống nề nếp gia phong là điều hết sức cần thiết và ý nghĩa, gắn chặt tình cảm các thành viên với nhau, từng bước đưa “Ngày gia đình” vào cuộc sống, trở thành ngày hội lớn, mang ý nghĩa nhân văn cao cả, được lưu truyền tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam./.
Các thông điệp truyền thông cho ngày Gia đình Việt Nam là:
1. Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.  
2. Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương.  
3. Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 
4. Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ  giáo dục đạo đức, lối sống, gia đình.  
5. Xây dựng môi trường gia đình – cộng đồng – xã hội an toàn, lành mạnh.
                                                                         Tin bài: Ban CNTT trường TH Số 2 Mường Mươn.
 

Bài viết liên quan