Trường Tiểu học số 2 Mường Mươn

Để phòng tránh dịch bệnh, trường Tiểu học số 2 Mường Mươn đã tuân theo chỉ đạo của cấp trên cho học sinh nghỉ học và các cán bộ giáo viên, công nhân viên của trường tiến hành dọn dẹp vệ sinh trường lớp, 

Sau khi Khử trùng xong trung tâm, Trường tiến hành đến các điểm bản của trường để dọn dẹp và khủ trùng 

Bài viết liên quan